تواهر معلمم برای انواع و اقسام همکارای دیده و ندیده ش خواستگار میفرسته 

اون خواهرم واسه دوستای شوهرش زن جور می کنه و بهانه شم اینه وقتی تو رو معرفی کردم به دوست شوهرم _اونم غیرمستقیم_ سریع شوهرم گفت وای نه پاییز لیاقتش بیشتره! (همون اوووووول عقدشون! که شوهرش ما رو کامل نمیشناخت و مشخخخخص بود حسودیش میشده دوستش زنی بگیره بالاتر از زن خودش) و خواهر منم سریع عقب کشیده! و حتی نگفته بذار خود پاییز تصمیم بگیره!!! و اول نوه خاله و بعد دوستشو معرفی کرد و الان دوست خواهرم شد زن اون! یعنی شوهره مانع آشنایی خواهرش که من باشم شده اما خواهر بی غیرت من اومده بازم گشته و اونقدر معرفی کرده تا آخرش اون آقا زن گرفته 

یعنی اصلا ناراحت نشده! 

اونوقت جفتشون به من پیشنهاد صیغه دادن؟ که برو صیغه شو!