پیرو پست قبلی 
فکر کنم هر چی هست مربوط به دختر پیدا کردن واسه ی پسر دخترخاله ی مامانه 
که یک یا دو سال یا نهایتا سه سال از من بزرگتره 
اول فکر کردم دامادش کردن 


من که خوشم نمیاد والا که این مامان و خواهر من دنبال این کاران 
میگن دخترهای خوب رو بذار معرفی کنیم 
خوب هیشکی دخترای شما رو معرفی کرده اصلا؟ غیر همین معلمتون که چون ملت دنبال معلمن معرفی می کردنش؟