هر وقت هر کی  زنگ میزنه میان در رو می بندن 

خوب الان بیشتر کنجکاو شدم گوش کنم ببینم کیه و چیه که! :)))


بچه ها فردا باید برم مشهد برای لیزیک 

چقدر جار زدم به خدا دیگه در موردش هم اینجا هم محل کارم 

ولی خوب تو خونه لال هستم 

استرس دارم بچه ها 

دعا کنید واسم 
کسی از فیش نگار خبر داره کجاست؟ حالش خوبه؟