نظر به اینکه نمدونم چی شد که صورتم جوش جوشی شد 

در حالیکه من به داشتن پوست خوب تو همکارا شهره بودم (من کرم نمیزنم و پوست واقعیم رو همه می بینن) و بعد صدای چند نفر در اومد که تو چرا جوش زدی!!

هیچی دیگه اول خواستم برم آرایشگاه بگم ماسک زغال بذاره بعد یادم اومد آخرین بار که رفتم زغال نداشت 

بعد یادم اومد اینبار واسه ابرو میخوام برم یه آرایشگاه کلاس بالا و اونم افتاد برای فردا 

هیچی دیگه با خودم گفتم من که جز ماسک عسل و دارچین الان چیزی ندارم و تو ذهنمم نمونده (این همه تو اینستا و سروش ماسک میگه من همین عسل رو از همه شون یادم مونده دارچین هم میدونم جوش رو می پوکونه 😁) 

خلاصه الان با صورتی شیرین و طعم دار دارم پست می نویسم فقط نمدونم دارچینش کم بوده که صورتم نمیسوزه؟ 

آخه خواهرم پارسال دارچین تک گذاشت رو صورتش می گفت خیلی سوزونده