خدایا مامانم و داداشم صرف اینکه به مهران نرن دارن از اون بالا میان پایین تا از مرزهای جنوبی وارد ایران بشن 

خدایا اخبار تلویزیون داشت نشون میداد به ازای هر ۳۲ نفر چذابه و ۲۲ نفر شلمچه ۱۳۲ نفر از مهران رد میشن! 

خدایا آقای نجم الدین شریعتی صفحه اینستاش عکس مرز مهران رو گذاشته بو چه جمعیتی! من که دیدم اون ساختمون و محوطه ش بزرگه ولی این جمعیت بیرون اونجا بودن! یعنی اون تو دیگه جا نبوده! اما تو عراق ملت پشت مرز گیر نکردن! ملت اینور مرز و تو ایران گیر کردن! 

یعنی عراقی ها ملت ما رو با اون همه شلوغی رسوندن به خاک کشورشون ایران نمتونه اینا رو راهی کنه شهراشون! 

خوشحالم که مامانمشون نرفتن مهران 

فکر کن که اون بنده خداها مسافرایی بودن که پیاده روی کردن! حالا خسته و کوفته باید بشینن که کی چند تا ماشین بیاد اینا رو ببره! 

خدایا 

نگاهی!