دوستان مخصوصا اونایی که عزیزتر از جانم هستین 

دعاگوتون ان شاءالله هستم 

بعد از سه بار که نشد بیام 

باورم نمیشه اینجام 

خوب نمیشه عکس را بچرخونم روش بزنید تا عکس به صورت صحیح باز بشه